MEGHÍVÓ

A Szigetszentmiklósi "Bucka" Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében a Társulat közgyűlését összehívom.

Időpontja: 2013. május 28-án 18.00 óra
Helye: Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal Díszterme

Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
Tájékoztatás a szennyvízberuházás helyzetéről
2.) Éves beszámoló elfogadása
3.) Egyebek

Kelt: 2013. május 13.
Dr. Vántsa Botond sk.
Intéző Bizottság Elnöke