Október 30-án a Polgármesteri Hivatalban megrendezésre került a sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvény. Megtudhattuk, hogy tavasszal kezdődik a Bucka-csatorna kivitelezése Szigetszent- miklóson. Varga Balázs, projektvezető azt mondta: ha határidőre le tudják zárni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, akkor a nyertes céggel januárban köthetik meg a szerződést.
Szerződéskötések várható időpontja a projektvezető tájékoztatása szerint:
csatornahálózat: 2013. január
szennyvíztelep: 2013. január
mérnök, műszaki ellenőr: 2012. november 9.
projektmenedzser: 2012. december
A csatornahálózat esetében a kivitelezési munkák várható kezdete 2013 márciusa, mivel a nyertes vállalkozónak először el kell készíteni a kiviteli terveket, ütemezni, szakaszolni kell a beruházást annak érdekében, hogy a hatékonyság mellett a lakosság számára a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon.
A szennyvíztelep esetében a kivitelezési munkák várható kezdete 2013 májusa, itt a tervezés egy hosszabb folyamat. A nyertes vállalkozó a saját technológiájára engedélyes tervet készít, azt az illetékes szakhatósággal engedélyezteti, majd ezt követően készíti el a kiviteli terveket.
Mindkét projektelem kivitelezésének várható befejezése 2014 nyár végén-ősszel várható, pontosabb dátumokkal a kivitelezői szerződések megkötése után tudunk szolgálni.