KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító számú Szigetszentmiklós , Bucka városrész szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése beruházás jelenlegi állása

Bár a beruházásnak még nincsenek a lakosság által is látható, kézzelfogható eredményei, a háttérben folyik a fizikai kivitelezési munkálatok előkészítése. A szennyvíztisztító telep kivitelezését közbeszerzési eljárás keretében elnyerő vállalkozó elindította a vízjogi létesítési engedélyezést a környezetvédelmi hatóságnál és ezzel párhuzamosan folyamatban van a kiviteli tervek elkészítése. A szennyvíztelepen megtörténtek a szükséges geodéziai alappont kitűzések, valamint a talajmechanikai fúrások a telepen, illetve a nyomóvezeték tervezett nyomvonalán.
A vízjogi létesítési engedély birtokában és a kiviteli tervek elkészülte után várhatóan 2013. III. negyedévében elindulnak a kivitelezési munkálatok.
A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztásának közbeszerzési eljárása is a finisbe ért. A támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelenleg a közbeszerzési eljárás szabályossági vizsgálatát végzi, aminek lezárultával kötheti meg az Önkormányzat a szerződést a nyertes vállalkozóval, ennek tervezett ideje 2013 májusa. A csatornahálózatnak – az érintett lakosság testközelében történő – kivitelezési munkálatai a kiviteli terek elkészültét követően várhatóan 2013. IV. negyedévében kezdődhetnek meg.
2013. május 8.
                                                                  Varga Balázs projekt koordinátor