BUCKA VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE

Tisztelt Társulati Tag, tisztelt Érdekelt!
Tisztelt Lakosság!
A Szigetszentmiklós, Bucka városrész csatornázásának befejeztével pénzügyileg is lezárásra kerül a beruházás, megkezdődhet a Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat pénzügyi zárásának előkészítése.
A megvalósítás díja a tervezett költségek alatt maradtak. Ez azt jelenti, hogy az előzetesen kalkulált 3 milliárd 100 millió forintos kivitelezési költség helyett a projektet sikerült 2 milliárd 950 ezer forintból meg­ valósítani.
A szigorú gazdálkodáson kívül az Európai Uniós és hazai forrásból eredő támogatás összege is emelkedett a projekt indításakor megítélt támogatási összeghez képest, ugyanis egy sikeres pályázatunk következtében a korábban 85 százalékos támogatottságot sikerült 95 százalékra növelni.
Mindezeken kívül az indulástól eltelt időszakban a telekalakításoknak, a többlakásos épületeknek köszön­ hetően megnőtt a csatornahálózatra kötendő ingatlanok, lakóegységek száma is az eredetileg tervezetthez képest (ez alkotja az érdekeltségi egységek számát, amelyek között a társulati költségek voltaképpen „szétosztásra kerülnek”).
Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy az egy érdekeltségi egységre jutó költségek csökkentek:
a korábban előzetesen meghatározott 251.000 Ft helyett a korrigált érdekeltségi hozzájárulás összege 98.173 Ft.
A már befizetett és a fentiek szerinti korrigált érdekeltségi hozzájárulás közti különbség visszatérítésének módját mindazon érdekeltek részére, akik már teljesítették befizetési kötelezettségüket, vagy részletfizetés esetén a befizetett részletek meghaladják a megállapítandó alacsonyabb érdekeltségi hozzájárulás összegét, a Társulat az alábbiakban határozza meg:
1. Akik a Lakástakarékpénztáron keresztül tettek (vagy tesznek) eleget fizetési kötelezettségüknek, a Lakástakarékpénztár és a Társulat között a közeljövőben egyeztetett módon részesülnek a visszatérítésben.
A befizetési különbözet visszatérítése a lakástakarék szerződésekre vonatkozó előírások alapján az OTP Bank NyRt. által kiküldendő felhívásban szereplő módon történik, tehát ebben a Lakástakarékpénztári konstrukcióban résztvevőknek nem kell a most mellékelt nyilatkozatot kitölteni. Az OTP Bank NyRt. ügyintézéséig az érintettek szíves türelmét és együttműködését kérjük.
2. Akik a Társulat bankszámlájára közvetlenül fizették meg egy összegben, vagy részletekben az induláskor részükre előírt érdekeltségi hozzájárulást, azoknak a Társulat fizeti meg a visszatérítést.
Annak érdekében, hogy ezt teljesíteni  tudjuk,  kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványon 2017. július 31-éig szíveskedjék megadni azt a számlaszámot, amelyre a visszatérítés  az  Ön  részére  megküldhető.
Felhívjuk a Társulat felé közvetlen befizetést teljesítők figyelmét, hogy nyilatkozattétel hiányában visszautalást a Társulat nem teljesít.
Köszönjük, hogy együttműködhettünk Önökkel a beruházás megvalósításában, és reméljük, hogy a be­ruházással hozzájárultunk a Bucka városrész még él­hetőbbé és szebbé válásához!
A mellékelt nyomtatványt kitöltve leadhatja személyesen két helyen:
- a Polgármesteri Hivatal portáján (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.)
- a Társulat ügyfélszolgálatán minden hétfőn 13-­18 óra között (Szigetszentmiklós, Gyári út 21., a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. irodaházában)
- vagy elküldheti postai úton a Polgármesteri Hivatal, Bucka  Csatorna  Társulat,  2311  Szigetszentmiklós, Pf. 40. postacímre.
További információkkal a Társulat ügyfélszolgálata szol­gál minden hétfőn 13-­18 óra között a 06/24 448­248 vagy a 06/20 926­8962 telefonszámokon. Együttműködését  megköszönve,  tisztelettel:

Dr. Vántsa Botond
alpolgármester, a Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű
Társulat Intéző Bizottságának elnöke

Szigetszentmiklós, 2017. július 11.KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014
Címe: SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziósi Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.)

Közreműködő Szervezet: Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (Energia Központ Kft.) (1134 Budapest, Váci út 45.) 2013. február 06-tóll NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

A Projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 2.312.170.000 Ft

A támogatás aránya 85 %.