Ajánlattételi felkérés tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátása (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014)
Tisztelt Ajánlattevő!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) tá­mogatási rendszeréhez benyújtott "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztító telep bővítése" c. projektjavaslatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támoga­tásban részesítette. Az Önkormányzat 2011.11.14-én Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezet­védelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint köz­reműködő szervezettel (továbbiakban KSZ).

Ajánlatkérő a Képviselő-testület 75/2011. (III.21.) sz. Önkormányzati Határozata alapján 85%-os EU-támogatással megvalósítani tervezett, a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító számú pro­jekt elszámolható megvalósítási költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.312.170.000.-Ft, vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozá­sára kötötte meg a Támogatási Szerződést a KSZ-szel. Ebben Szigetszentmiklós Város Önkor­mányzata a Projekt megvalósítását vállalta, amelyhez kapcsolódóan a tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátását. Ennek alapján

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő

Ajánlattételi felkérésttesz, egyszerű beszerzési eljárás keretében a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázására és szennyvíztisztí­tó telep bővítése" című, Eü-támogatással megvalósítani tervezett, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító számú Projekt Tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának" ellátására vonatkozóan, 2012.03.01. - (várhatóan) 2014.08.01. közötti időtartamra, de legkevesebb a projekt Közre­működő Szervezet által jóváhagyott zárócsomag elfogadásáig.

Ajánlattételi határidő: 2012. február 29.

További részletek a letölthető ajánlattételi felkérésben.

Az ajánlattételi felkérés innen letölthető PDF formátumban!


´