Hurrá, nyertünk!


Nettó 2.312.170.000.- Ft összeget nyert Városunk a Bucka csatorna építésére és a szennyvíztisztító telep bővítésére!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a szennyvíztisztító telep bővítése" című 2. fordulós pályázata, mely a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító számot kapta támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében, annak költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A beruházás megvalósítási költsége nettó 3.025.072.000.- Ft.

A csatornaépítés keretében megvalósul Szigetszentmiklós Bucka városrész csatornázása, amellyel lehetővé válik az ott élők házi szennyvízének gyors és közvetlen elvezetése. Így egy higiénikusabb, környezetkímélőbb rendszerrel gazdagodhat a városrész.
A meglévő Szigetszentmiklósi Szennyvíztisztító Telep korszerűsödik, kapacitásának növelésével újjáépül, amellyel a Bucka városrész tervezett csatornahálózatán keresztül összegyűjtött szennyvíz is befogadhatóvá válik.
Szennyvízközmű fejlesztési projektünk elsődlegesen a település, jelenleg még csatornázatlan városrészén lévő, ellátandó szigetszentmiklósi lakosokat érinti. De a város teljes lakossága érintett, valamint a projektterületen lévő önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, mivel a tisztító telep fejlesztésében érdekeltek. A közvetlenül érintettek pl. a nyaralók, a turisták és a hatásterületeken élők és tevékenykedők is. Közvetve érintett a természeti környezet is, mert a fejlesztés megvalósulása minőségi változást eredményez a természeti környezet életében, az érintett élővilágában. Beruházásunk megvalósítása 7.140 lakost érint. 2.852 db házi bekötés készül el. Tisztító telepünket 2.500 m3/d értékről, 6.000 m3/d kapacitásúra bővítjük. Megépül 36.137 fm gravitációs gyűjtőcsatorna, 1.673 fm nyomott gyűjtő csatorna, 11 db átemelő, és az ingatlanok házi bekötése.
Az építési munkák, 2014 augusztusában befejeződnek. Ezt követően kezdődik az egy éves próbaüzem, majd következik a műszaki átadás.
A pályázat híreiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a http://buckacsatorna.szszm.hu oldalon, illetve a helyi médiacsatornákon keresztül.
Jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése zajlik az Energia Központ Nonprofit Kft-vel, mint Közreműködő Szervezettel.
Ezúton is köszönjük a Tisztelt Lakosságnak az eddigi támogatását és együttműködését, amely nélkülözhetetlen egy ekkora horderejű beruházás megvalósításánál!

Szigetszentmiklós, 2011. szeptember 30.

Szabó József polgármester